Polyvisie – historie

Iedereen die in Nederland op de lagere school heeft gezeten kent de situatie. De meester (of juf) zette een diaprojector achter in de klas. De gordijnen gingen dicht en het licht uit. Er werd een dia getoond en de meester vertelde een verhaaltje bij de dia. Daarna kwam de volgende dia. Met de serie dia’s werd een afgerond verhaal verteld. De diaseries kwamen van Polyvisie, die van 1954 tot 1995 ruim 95% van deze markt in handen had.

Nog als Polygoon op een onderwijsbeurs

De educatieve uitgeverij Polyvisie is voortgekomen uit Polygoon. Polygoon is in 1919 opgericht door enkele enthousiaste filmpioniers voor het maken van tussentitels bij films zonder geluid. Al twee jaar later gaat het bedrijf zelf films produceren. Polygoon maakt onder andere de films ‘Bruinkoolwinning’, ‘Carisborg’ en ‘De stoommeelfabriek Holland’. Het bedrijf krijgt al snel bekendheid onder de bevolking door de tweewekelijkse bioscoopjournaals, die vanaf 1924 worden uitgezonden. De cameramensen van Polygoon reizen door het hele land om belangrijke gebeurtenissen, volksgebruiken en andere onderwerpen vast te leggen. Hun motto luidt ‘Waar wij niet zijn, is niets te doen’. Daarbij hebben ze de opdracht hun filmrollen altijd vol te schieten. Na het filmen van een gebeurtenis worden opnamen gemaakt van plaatselijke beroemdheden, gebouwen en locaties, op film en foto.

In de periode voor WO II zijn er naast Polygoon enkele concurrerende filmbedrijven, zoals Profilti en Haghefilm. Geleidelijk wordt door Polygoon een eigendomsbelang genomen in deze bedrijven. In 1954 wordt in Hilversum de moederorganisatie CineCentrum opgericht en worden de filmbedrijven overgenomen. Ze gaan volledig op in Polygoon. Tegelijkertijd worden eerder opgezette afdelingen verzelfstandigd, de facilitaire geluidsafdeling wordt MetaSound/Sonero, het ontwikkellaboratorium Cineco en de onderwijsuitgeverij Polyvisie.

Deze nieuwe fotoafdeling in het CineCentrum zet de traditie voort en groeit uit tot een educatieve uitgeverij. De educatieve activiteiten en het fotoarchief van Cinecentrum, dat bestaat uit fotomateriaal van Polygoon, Profilti, Haghefilm, worden ondergebracht en geëxploiteerd onder de handelsnaam Polyvisie.

Rond 1980 wordt duidelijk dat Polygoon de slag met de toekomst heeft gemist. Er is geen belangstelling meer voor bioscoopjournaals en de concurrentie op de markt van bedrijfsfilms is groot. De andere drie bedrijfsactiviteiten, die in de tussentijd al zijn verzelfstandigd binnen Cinecentrum, gaan los van elkaar verder.

Tilly van Kolck is jarenlang betrokken geweest bij Polyvisie, eerst als hoofd van de educatieve afdeling van Polygoon, later als directeur van Polyvisie BV onder Cinecentrum en tenslotte vanaf 1984 als directeur/eigenaar van de inmiddels verzelfstandigde BV Polyvisie. Het bedrijf heeft onder haar leiding een belangrijke positie verworven op de onderwijsmarkt. Door haar worden tussen 1950 en 1980 nog diverse foto-archieven en op audiovisuele uitgaven gerichte onderwijsuitgeverijen aangekocht.

In 1992 verkoopt Tilly van Kolck haar bedrijf. Daarna gaat het door gebrekkig management, te weinig ervaring met de onderwijsmarkt, gebrek aan visie en de opkomst van internet en andere media geleidelijk slechter met Polyvisie. Vanaf 1998 worden geen activiteiten meer ontwikkeld. Evenals het filmarchief van Polygoon wordt ook het fotoarchief opgeslagen, omdat men geen idee heeft wat men met de omvangrijke collectie aanmoet. In 2003 komen de collectie en naamrechten in bezit  van Deuxième BV.